صداقت در محاق گل می دهد

پرسش:

باسلام و...

چرا صداقت نسبت به گذشته در زندگی مردم کمرنگ شده است؟

جواب: باسلام و درود فراوان


صداقت اززمره ی باورهای نیک فردی وجامعوی است و دریک جمله کوتاه ،صداقت یعنی راستگویی ودرست کرداری.

صداقت  و باورهای نیک ازبین نمی روند بلکه از حالتی وصورتی به حالات و ابعاد دیگر در می آیند.

باورهای نیک ممکن است مخدوش ومنزوی شود ویا درمحاق قرار گیرد. اما  نابود نمی شود.

هرگز بذر نیکی  و خیر نمی پوسد و ازبین نمی رود.بلکه  همواره درجریان وحرکت وپویایی است.

اساسا هیچ تهاجمی به نیکی ها نمی تواند اورا ازپای دربیاورد بلکه باعث صلابت واقتدارش می شود.

این کویر وجود افراد وجامعه است که به باران وآبیاری نیاز دارد.

بارانی از جنس توجه عاشقانه و رایحه ی محبت ملوکانه ی ذات اقدس نیکی.

عشق .محبت . دوست داشتن همدیگر بزرگترین علامت خیر وصداقت است

کسی که عشق و دوست داشتن را مخفی می کند .آن را ازبین نمی برد بلکه به آن کافر می شود

وکسی که آن را ابراز می کند درحقیقت دارد به خودش خدمت می کند و محبت را رواج می دهد و لو اینکه در ظاهر برایش تلخ بنمایاند اما در باطن به او ریشه  می دهد وتنومندش می کند

صداقت را نباید تحقیر کرد.

فرجام تحقیر صداقت، ازبین بردن اصالت صداقت نیست بلکه  به منزله ی هتاکی  برای مخدوش کردن آن بوده  ودرنهایت به تقویت آن  منجرمی شود.

کسی که  هویت و وقار صداقت را مخدوش می کند ویا در پی مسدود کردن ودرمحاق قرار دادن صداقت است ؛ به صداقت  کافراست.

علت همه ی این تظاهرات وبی صداقتی ها دوچیزاست؛

 ترس از دست دادن خواستنی ها وتوقع وطمع بی اندازه برای بدست آوردن خواستنی ها.

بی صداقتی از خلا توقعات منزه سرچشمه می گیرد.

توقعات نامنزه در عصر بلوغ  وتحولات تکنولوژی  لبه ی بی صداقتی را  تیزتر می کند وآسیب بیشتری را به ساحت ودل وجان جامعه وارد می کند

ازاین روبرای صیانت ازباورهای نیک وبالاخص صداقت باید هزینه ی سنگینی را پرداخت. وبه بهای این هزینه ی گزاف صداقت ارزش گذاری می شود و شاکله ی آن معتبر ومقدس وزیبا می شود.

صداقت درکنار خود سادگی وصمیمیت را بعنوان رفقای همیشگی به همراه دارد.

پایداری برای سلامت و صیانت از صداقت درحقیقت مجاهدت و پاسداری از حق وحق طلبی است وحق طلبی کفه ی دیگر ی هم دارد وآن بردباری برای پرداخت هزینه و بهای سنگین حق طلبی است.

والی الله المصیر


حمیدرضاابراهیم زاده

18تیرماه1396 خورشیدی


تمامی حقوق مربوط به این اثردرانحصارمولف محفوظ می باشد


منبع این نوشته : منبع
صداقت ,بلکه ,ازبین ,هزینه ,طلبی ,صداقتی ,دوست داشتن